Woningcorporaties

Woningcorporaties moeten zich weer op de kerntaken gaan richten, het onderhouden van het bezit en zoveel mogelijk huurinkomsten zien binnen te krijgen. 

Het uitvoeren van deze kerntaken begint in onze ogen bij het in handen hebben van de juiste basisgegevens op complex niveau: woningtypologie, plattegronden, geveltekeningen, archiefstukken en staat van onderhoud. De basis gegevens zijn essentieel voor het opmaken en aanpassen van huurberekeningen en het bepalen van hoeveelheden voor meerjaren onderhoudsplanningen. Daarnaast zijn de gegevens te gebruiken voor de registratie van zelf aangebrachte voorzieningen en renovatie projecten.

In de meeste gevallen beschikt een corporatie over papieren archiefstukken (basis gegevens) waar lang naar gezocht moet worden en nogal eens kwijtraken of het zijn verouderde gescande stukken van slechte kwaliteit. Tevens kunnen gescande stukken bij mutatie of renovatie niet worden aangepast. Hoe zou het zijn als een complex op orde is, de belangrijkste onderdelen gedigitaliseerd in een CAD programma en aanpaspaar bij mutatie of een renovatie project, hoeveelheden digitaal te bepalen zijn voor verhuur of een MJOP en deze stukken simpel zijn te benaderen door eigen personeel en eventueel derden ?

Het inventariseren, vervaardigen en bijhouden van de basisgegevens kost tijd en is niet zomaar gedaan. Veelal beperken deze werkzaamheden zich binnen de woningcorporatie tot een enkele medewerker en beperkte software, veelal groeit deze medewerker door naar een nieuwe functie of krijgt een nieuwe baan waardoor er geen structureel vervolg plaats vindt. Nadeel is vervolgens dat het nooit af komt, geen uniformiteit ontstaat, huurinkomsten mis worden gelopen, veel tijd wordt besteed aan het zoeken naar stukken, herstel van ZAV voor kosten van corporatie omdat deze niet goed worden geregistreerd en bewaard, tekenwerk telkens opnieuw uitgevoerd moet worden en de kans bestaat dat er meerdere versies van een tekening in omloop zijn waardoor verkeerde beslissingen worden genomen.

T&F vastgoed als partner:

T&F vastgoed is bij uitstek de aangewezen partner om naar de mogelijkheden te kijken om de basis gegevens te vervaardigen en onderhouden. Naast de kennis en benodigde software zijn wij ook bereid te kijken naar mogelijkheden op het sociale vlak. Het vervaardigen van de basisgegevens is een intensief project en kunnen wij zelfstandig uitvoeren er is echter ook de mogelijkheid dat wij bij opdracht een, twee of drie corporatie medewerkers in het project opnemen om zodoende kosten voor de corporatie te besparen en kunnen voorkomen dat geschikte mensen op straat komen te staan.

T&F biedt verschillende mogelijkheden met als doel om de corporatie zo min mogelijk te belasten gedurende het gehele proces.

Of het nu één complex is of het gehele bezit.....................Uw tekenwerk is Onze zorg.

Voor meer informatie of een offerte kunt u hier uw gegevens invullen en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

MUTATIE SERVICE

* Huurwoningen
* Verkoop 
* BOG

- woningopname, 
- digitalisering (cad),
- online archief,
- NEN 2580
- Woningwaardering
- Energielabel
- Woningontruiming
- Verkoop gereed pakket

meer info:

Contact