Software op maat

Mutapp is de ontwikkelaar van de onlinecartotheek.nl® en mutatieApp®.
In samenwerking met T&F is een concept ontwikkeld voor vastgoedbeheerders vanuit het oogpunt van de gebruikers in de praktijk, zowel op locatie als op kantoor. De kracht van de applicatie is dat gegevens voor iedereen up to date zijn, zelfstandig te gebruiken is maar dat de opnamedocumenten en basisgegevens ook te koppelen zijn aan een primair systeem. 

Vanaf iedere werkplek met een internet verbinding is het mogelijk om de bouwkundige basisgegevens van een complex in te zien, denk hierbij aan
 bv plattegronden, gevels, MJOP, splitsingsakte, splitsingstekening, archiefstukken etc. Handig voor de eigen werknemers maar zeker ook voor aannemers, makelaars en notarissen. Met behulp van de App is het mogelijk op locatie voor- en eindinspecties, gebreken en/of woningverbeteringen op te nemen, alle benodigde documenten vindt u terug in de App en zijn uiteindelijk aan de begunstigde te mailen. Kortom, alles is geregeld en af te stemmen op uw persoonlijke wensen.

Wij kunnen u als opdrachtgever veel werkzaamheden uit handen nemen zodat u zo min mogelijk onverhuurbare dagen heeft.
Bent u geïnteresseerd dan komen wij graag bij u langs om de werkmethode te demonstreren. 

Doelgroep: Woningcorporaties en aannemers.