Inventariseren, Digitaliseren, Archiveren en Beheren

Woningcorporaties / VASTGOED EIGENAREN

Woningcorporaties moeten zich weer op de kerntaken gaan richten: het onderhouden van het bezit, tevreden huurders en een correcte huurprijs op basis van het puntensysteem.

Kerntaken

Het uitvoeren van deze kerntaken begint bij het in handen hebben en actueel houden van de juiste basisgegevens op complex niveau: woningtypologie, plattegronden, geveltekeningen, archiefstukken en staat van onderhoud. De basis gegevens zijn essentieel voor het opmaken en aanpassen van huurberekeningen en het bepalen van hoeveelheden voor een meer jaren onderhoudsplanningen MJOP. Daarnaast zijn de gegevens te gebruiken voor de registratie van zelf aangebrachte voorzieningen en renovatie projecten.

Archief

In de meeste gevallen beschikt een corporatie over papieren archiefstukken (basis gegevens) waar lang naar gezocht moet worden en nogal eens kwijtraken. Of het zijn verouderde gescande stukken van slechte kwaliteit. Tevens kunnen gescande stukken bij mutatie of renovatie niet worden aangepast. Hoe zou het zijn als een complex op orde is, de belangrijkste onderdelen gedigitaliseerd in een CAD programma staan, aanpaspaar zijn bij mutatie of een renovatie project, hoeveelheden digitaal te bepalen zijn voor verhuur of een MJOP en deze stukken simpel vanaf ieder werkplek zijn te benaderen door eigen personeel en eventueel derden ?

Inventarisatie

Het inventariseren, vervaardigen en bijhouden van de basisgegevens kost tijd en is niet zomaar gedaan. Veelal beperken deze werkzaamheden zich binnen de woningcorporatie tot een enkele medewerker en beperkte software. Veelal groeit deze medewerker door naar een nieuwe functie of krijgt een nieuwe baan waardoor er geen structureel vervolg plaats vindt. Nadeel is vervolgens dat het nooit af komt, geen uniformiteit ontstaat, huurinkomsten mis worden gelopen, veel tijd wordt besteed aan het zoeken naar stukken, herstelkosten van ZAV voor rekening van corporatie komen omdat deze niet goed worden geregistreerd en bewaard, tekenwerk telkens opnieuw uitgevoerd moet worden en de kans bestaat dat er meerdere versies van een tekening in omloop zijn waardoor verkeerde beslissingen worden genomen.

T&F vastgoed helpt u graag om naar de mogelijkheden te kijken om de basis gegevens te vervaardigen en onderhouden. Naast de kennis en benodigde software zijn wij ook bereid te kijken naar mogelijkheden op het sociale vlak. Het vervaardigen van de basisgegevens is een intensief project en kunnen wij zelfstandig uitvoeren, er is echter ook de mogelijkheid dat wij bij opdracht één, twee of drie corporatie medewerkers in het project opnemen om zodoende kosten voor de corporatie te besparen.

T&F biedt verschillende mogelijkheden met als doel de corporatie zo min mogelijk te belasten gedurende het gehele proces.

Of het nu één complex is of het gehele bezit, Uw tekenwerk is Onze zorg.

Neem voor meer informatie contact op via r.tonbreeker@tenf-vastgoed.nl